Exploratory testing

De ontwikkeling van jouw softwareproduct is in de laatste fase beland. Tijd voor een grondige check! Tijd die je eigenlijk niet hebt… Maar de kwaliteit van je product moet top notch zijn en de eindgebruiker 100 % tevreden. Toch?

Hoe test je dan snel én precies, zodat je binnen de vooropgestelde tijd en binnen budget een valide product oplevert?

Exploratory tests zijn razend efficiënt en effectief. Binnen timeboxes van 1 tot 2 uur worden valabele tests uitgevoerd. Het is de snelste manier om software op de rooster te leggen en onbekende defecten aan het licht te brengen. En daar kan ik jou bij helpen.

Jouw directe voordeel?

Je krijgt onmiddellijk zicht op alle plus- en verbeterpunten.
Je kan snel ingrijpen om de kwaliteit van jouw product naar
een nog hoger niveau te tillen.

Hoe pakken
we het aan?

Het TTT-traject

Ga je met mij in zee, dan doorlopen we samen het TTT-traject of Triple T-traject. Kenmerkend aan mijn werkmethode zijn deze drie stappen:
TALK, TEST & TRUST.

Talk

Succes begint bij een heldere communicatie. Jij brieft mij over jouw project en maakt jouw verwachtingen duidelijk. Ik stel jou de aanpak voor om deze verwachtingen in te lossen.

Exploratory tests leggen defecten bloot. Goede afspraken en duidelijke communicatie met het developers team zijn hierbij de sleutels tot succes.

Test

Exploratory testing gebeurt stapsgewijs. Ik doorloop een aantal iteraties van verkenning (learn), de testcharter opstellen (design), testing (execute) en assessment (analysis). Elke iteratie duurt zo’n 90 minuten. Bevindingen van de vorige loop vormen de input voor een volgende. Om zeer gericht en accuraat te testen, verdiep ik me ook in de cultuur en context van de eindgebruiker.

Tijdens exploratory testing zet ik een hele resem testtechnieken in. Zo test ik bijvoorbeeld verschillende variabelen in al hun mogelijke hoedanigheden. Een andere methode is de CRUD (create, read, update, delete) grondig nagaan vanwege het belang van een consistente database.

De exploratory tests sluit ik af met een debriefing aan alle betrokken partijen. Daarbij bezorg ik jullie een uitgebreid defectenrapport voor alle doorlopen iteraties, gekoppeld aan de gerealiseerde fixes.

En daar stopt het niet wat mij betreft.

Trust

Tijdens de TEST-fase heb ik jouw testproces beter leren kennen. Veelal is tijdsgebrek een ‘gevolg van’ en niet het enige pijnpunt. Dus waar wringt het schoentje dan echt en hoe kan je jouw testproces optimaliseren?

Ik leg je een customized debriefing voor, volledig gedocumenteerd en gekaderd in een langetermijnvisie, met gerichte actiepunten voor test process improvement met blijvende impact.

Ready for change?

Wil je dit actieplan implementeren onder mijn begeleiding?
Dat kan ook.

Waarom Nina als
testing partner?

Als externe tester heb ik een frisse en objectieve kijk op jouw project. Tegelijk ben ik ook een verbinder. Exploratory testing vereist een ruime ervaring en kennis, zowel informaticatechnisch gezien als businessgewijs. Je hebt iemand nodig die al van tevoren weet waar mogelijke fouten verscholen zitten én die zich goed kan inleven in de wereld van de eindgebruiker.

Ben ik dan de geknipte testing partner? Ik meen van wel. Vertrouw gerust op mijn unieke experience mix. Ik heb een jarenlange ervaring als IT’er, tester én business owner. Ik ga graag op ontdekking en verken continu nieuwe branches. Kwaliteit en een optimale user experience staan voorop in mijn werkmethode.

Nina De Lille, jouw testing partner mét impact | Talk Test Trust

Vertrouw op een ervaren testing partner