Ready to help you in Testing

Een grapje

Als informaticus “old school”, ben ik bijzonder fier op mijn beroep, mijn kennis.

Vertrouwen krijgen van de klant en de gebruikers staat hoog in mijn vaandel en dat wil ik niet beschamen. Perfectie, niets aan het toeval overlaten, rigoureus de kwaliteit bewaken van alle deliverables is mijn motto.

Enkele jaren geleden was ik coach van een teamleader/projectleader. Zijn team was een stelletje ongeregeld. De firma, één van de meest vooraanstaande in België, was blij met het team. De groep jongeren had innovatieve technologie in de firma geïntroduceerd en had hiermee een zeer vooruitstrevende applicatie gemaakt die zorgde voor collaboratie, snelle informatiedoorstroming en algemene tijdwinst in de kernprocessen van diverse internationale vestigingen van de firma. Het team was echter moeilijk te leiden, ze deden gewoon hun goesting.

Bravo voor de waaghalzen, het stelletje ongeregeld.

Eén detail: het project werd niet gemanaged. Steeds weer kwamen briljante ideeën waar de eindgebruiker geen ‘neen’ kon op zeggen. Het topmanagement vroeg zich af wanneer er ooit iets zou geïmplementeerd worden. Als coach van de teamleader/projectleader kreeg ik de gelegenheid om samen met hen hieronder de schouders te zetten. Na het opstellen van het plan, bewaken van de requirements, bijhouden van de briljante ideeën en maanden werk zijn we erin geslaagd om een grote uitrol te doen. De applicatie is tot op vandaag een gigantisch succes.

Maar waar had ik geen vat op? De ontwikkelaars verstopten onder één bepaalde pixel in de UI een populair spelletje. Dit was een grappig geheimpje in het team. Ik was gechoqueerd. Het druiste in tegen alle ethiek, mijn eergevoel als informaticus werd aangetast. Het behelsde naar mijn gevoel onnodig veel risico’s.

Vlak voor de uitrol heb ik gevraagd zulke fratsen uit het systeem te verwijderen. Aangezien we in een zeer beveiligde omgeving werkten, kon ik dit niet persoonlijk verifiëren. Ik wou het vertrouwen van het team niet beschadigen en heb mijn zorg nooit aan andere ondersteunende teams of aan het management toevertrouwd.

Maar was dit grapje al bij al zo erg?

Eerlijk, ik weet het niet. Maar het geeft me nu wel het voordeel om als tester op veel, heel veel voorbereid te zijn!